x


» הארגון העולמי

כבר יותר מעשור, ביותר מ-70 מדינות ברחבי העולם, מוכתרים מדי שנה, בכל מדינה, מותגי העל שנמצאו ראויים לתואר Superbrand. בין המדינות בהן הארגון פועל נמצאות: בריטניה, דרום אפריקה, הודו, אוסטרליה, איטליה, ספרד, פולין, רוסיה ועוד...
ארגון ה-Superbrands העולמי שם לעצמו כמטרה לזהות ולהכתיר את המותגים, שהפגינו פעילות מיתוגית מצטיינת בשוק המקומי, כמו גם לציין לשבח את המנהלים שאחראים למצוינות שיווקית זו.
תהליך הבחירה מנוהל בישראל על פי המתודולוגיה הבינלאומית של Superbrands.
מותגים שהוכתרו כ-Superbrands של ישראל יוכרזו במסגרת טקס 'האוסקר של המיתוג' ויוזמנו להצטרף למועדון Superbrands הישראלי, שבמרכזו מפגשים מקצועיים וחברתיים ופרסום הקייס סטאדי השיווקי שלהם בספר Superbrands, שנחשב ל'תנ"ך של המותגים'.

» הספרים של Superbrands:
» מותגי Superbrands בעולם:
הספרים של Superbrands

text A

text B