» האנשים מאחורי המותג אדוויל


צוות השיווק בחברת ניאופרם

מימין לשמאל בתמונה: אלי זוהר - מנהל דיגיטל, עינת ששון - יועצת מדעית, אורית חסידי - מנהלת
צוותי תעמולה, שלומית רוזנבוים - מנהלת מוצרי OTC , טלי אורן - מנכ"לית ניאופרם מוצרי צריכה,
טליה הלוי - מנהלת תחום OTC ותוספי תזונה, נגה בר - יועצת שיווק ואסטרטגיה בקבוצת ניאופרם.
לא בתמונה: אילנית רוט - סמנכ"לית שיווק ניאופרם מוצרי צריכה.