» האנשים מאחורי המותג מזרחי-טפחות


אלדד פרשר ודינה נבות
מנכ"ל וסמנכ"לית ,מנהלת חטיבת שיווק, "פרסום ופיתוח עסקים
בשנת 2015 חיזק בנק מזרחי-טפחות את מעמדו כבנק השלישי בישראל בהיקף האשראי הכולל, וכבנק המוביל בענף המשכנתאות עם נתח שוק של כ-35%.
מזרחי-טפחות ממשיך להיות הבנק הצומח ביותר בישראל, שקורא תיגר על תפיסות בנקאיות נפוצות במשק ומעורר תחרות מרכזי במערכת הבנקאית.
בין היוזמות שקידם הבנק בשנה האחרונה: יישום אסטרטגיית השמחה בבנק, חיזוק הקשר האישי באמצעות פעילות "נפגשים במזרחי-טפחות", הרחבת פעילות הבנק ועובדיו בקהילה וכניסה למגזרי פעילות חדשים - הערבי והחרדי, כמו גם העמקת פעילות במגזרים קיימים.