» האנשים מאחורי המותג פז


יונה פוגל
מנכ"ל
יונה פוגל מכהן כמנכ"ל פז מ-2007. בנוסף, מכהן פוגל כיו"ר הדירקטוריון של פז תעשיות ושירותים, וכיו"ר חברת פז בית זיקוק אשדוד.
פוגל הוביל בפז שורה ארוכה של מהלכים בולטים, בהם הובלת תוכנית השקעות לשדרוג בית הזיקוק באשדוד שהביאה לגמישות תפעולית, התייעלות אנרגטית והקמת תחנות כח לייצור חשמל. במקביל, יזם מהלך של שינוי ארגוני ומעבר למבנה של 3 חטיבות הפועלות לפי סוגי לקוחות ואופי הפעילות - שיווק לצרכן סופי, לעסקים ותעשייה, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה, להעצמת יתרונה של החברה כקבוצת האנרגיה הוורטיקלית היחידה בישראל.
בנוסף, פעל יונה להרחבת המתחמים הקמעונאיים של הקבוצה והפיכתם ליעד עבור הצרכן הישראלי תוך שימת דגש על מצוינות בשירות כערך מבדל.
החל משנת 2015 פועל פוגל לקדם ולפתח את הזרוע הדיגיטלית של הקבוצה תוך כניסה לתחום הסחר האלקטרוני אשר מאפשר את פריצת הגבולות הפיזיים של שטחי המסחר והרחבת שטח המדף.
יונה בעל תואר ראשון בפסיכולוגיה מאוניברסיטת בר-אילן ותואר שני, מוסמך בפסיכולוגיה, מהאוניברסיטה העברית.