» האנשים מאחורי המותג פז


יונה פוגל
מנכ"ל
יונה פוגל מכהן כמנכ"ל קבוצת פז מ-2007. בנוסף, מכהן פוגל כיו"ר הדירקטוריון של פז תעשיות ושירותים, וכיו"ר חברת פז בית זיקוק אשדוד וחברות נוספות בקבוצה. פוגל הוביל בפז שורה ארוכה של מהלכים בולטים, בהם הובלת תוכנית השקעות לשדרוג בית הזיקוק באשדוד, התייעלות אנרגטית והקמת תחנות כח לייצור חשמל. במקביל, יזם מהלך של שינוי ארגוני ומעבר למבנה של 3 חטיבות הפועלות לפי סוגי לקוחות, להעצמת יתרונה של החברה כקבוצת האנרגיה הוורטיקלית היחידה בישראל. בנוסף, פעל יונה להרחבת המתחמים הקמעונאיים של הקבוצה והפיכתם ליעד עבור הצרכן הישראלי תוך שימת דגש על מצוינות בשירות כערך מבדל. החל משנת 2015 פועל פוגל לקדם ולפתח את הזרוע הדיגיטלית של הקבוצה תוך כניסה לתחום הסחר האלקטרוני אשר מאפשר את פריצת הגבולות הפיזיים של שטחי המסחר והרחבת שטח המדף. בשנה האחרונה ניתן דגש למעבר לחברת לקוחות ופיתוח הנדל"ן של החברה, כמו גם השקעה במתקנים חדשים בבית הזיקוק, לשיפור תמהיל המוצרים והגברת היעילות. יונה בעל תואר ראשון בפסיכולוגיה מאוניברסיטת בר-אילן ותואר שני, מוסמך בפסיכולוגיה, מהאוניברסיטה העברית.