» האנשים מאחורי המותג PANDORA


הנהלת החברה

מימין לשמאל: גיל מרקמן - סמנכ"ל לקוחות, איל פישר - סמנכ"ל סחר, הלנה קצן - מנכ"ל ובעלים, מורן גלעדי - סמנכ"ל תפעול, שניר מזוז - סמנכ"ל כספים, רעות דנן המרמן - סמנכ"ל מעגל חיי עובד.