» האנשים מאחורי המותג Similac


צוות שיווק החברה

מימין לשמאל: דנה מלכנר - מנהלת מותג, אפרת סלע רבין - מנהלת צוות מכירות, ניר שאולסקי - מנהל שיווק מגזרים, לירון אלבז - מנהלת מותג מגזרים, אורי מזור-מנהל השיווק, יעל אוסי - מנהלת מותג, הדר פדר-מנהלת מותג מגזר רפואי.